Hemtjänst

Våra tjänster

 

Hos Vemano Hemtjänst erbjuds följande:

 

 

 

Målet med hemtjänstinsatserna är att den enskilde ska

kunna bo kvar i det egna hemmet så länge man önskar

och underlätta ett självständigtliv utifrån den enskildes

egna förutsättningar.

 

När krafterna sviker på grund av sjukdom, social

funktionsnedsättning eller annan orsak så ser vi till att

ditt behov tillgodosetts enligt dina resurser och behov.

 

Vi erbjuder möjligheten till stimulans och innehåll i

vardagen. När vi tar os an ett uppdrag jobbar vi alltid

med ett rehabiliterande synsätt, vilket ska genomsyra i

arbetet.

 

Du ska ha inflytande och det är viktigt att du känner

dig nöjd och trygg med hemtjänsten.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved