KVALITET

Kvalitet

 

Vi vill alltid att kunder och uppdragsgivare skall vara nöjda.

För att göra detta möjligt har vi glada och kunniga medarbetare

som kontinuerligt utbildas för att utveckla bättre metoder och

rutiner, för att kunna tillfredsställa kundens önskemål och

kvalitetssäkra vårt arbete.

 

Vi planerar tillsammans med kunden hur insatserna ska utföras

och följer noga upp att vi har levererat enligt bestämmelser.

 

Vi utgår från socialstyrelsens och uppdragsgivarens krav i alla

delar av vårt arbete. Speciella rutiner finns där vi fångar upp

synpunkter och klagomål för att veta vad vi har gjort bra och

vad som kan förbättras.

 

Copyright © All Rights Reserved