HEM

Vemano Hemtjänst

 

Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning, avlösning och hushållsnära

tjänster.

 

Med vår kunskap och erfarenhet av omvårdnad och social omsorg

hjälper vi den enskilde med olika former av stöd för att denne ska

klara den vardagliga livsföringen.

 

Att kunden ska må bra är alltid grunden för de insatser vi ger.

Copyright © All Rights Reserved